Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3693 EHEa 2 - Falešní začátečníci A2/1

Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: A2 - Falešní začátečníci
Číslo kurzu: 3693
Den a čas výuky: Čt 18:00 – 19:30 (2.0 VH)
Časové období: 9. 2. 2023 - 15. 6. 2023
Celkem hodin: 34 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Původní cena: 5 200 Kč
Aktuální cena: 3 400 Kč
Popis:

2.pololetí kurzu pro chronické/falešné začátečníky. Výuka probíhá 1× týdně pod vedením českého lektora. Dle CEF odpovídá úrovni A2 Elementary. 

Kurz navazuje na látku z minulého pololetí.

 Požadavky: Tvorba jednoduchých oznamovacích vět, otázek a záporů v přítomném čase. Základy přítomného průběhového času. Rozkazovací způsob. Předmětná zájmena. Sloveso Moci. Základní slovní zásoba ( jídlo, dům, povolání, oblečení, cestování aj). Základní společenské fráze (pozdravy, omluva)

Náplň kurzu: Základy minulého času, vazba there is/ there are. Přítomný průběhový čas pro vyjádření budoucnosti. Pravidelná a nepravidelná slovesa, běžné slovesné vazby, předložky místa  a času, ubytování v hotelu.

Materiály: Učebnice English File 4th edition Starter, 9. - 12.lekce, OUP

Lektor: Anna K.