Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3728 EHEb 1 - Falešní začátečníci A2

Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: A2 - Falešní začátečníci
Číslo kurzu: 3728
Den a čas výuky: St 10:45 – 12:15 (2.0 VH)
Časové období: 27. 9. 2023 - 24. 1. 2024
Celkem hodin: 34 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: Kurz obsazen
Počet registrovaných zájemců v tuto chvíli překračuje kapacitu kurzu.
Můžete se přihlásit jako náhradník.
Původní cena: 5 500 Kč
Aktuální cena: 2 500 Kč
Popis:

1.pololetí kurzu pro falešné začátečníky. Výuka probíhá 1× týdně pod vedením českého lektora. Dle CEF odpovídá úrovni A2. Počet studentů ve skupině: minimálně 4 - maximálně 8.

Požadavky: Základy přítomného a minulého času, vazba there is/ there are. , běžné slovesné vazby, základní slovní zásoba.

Náplň kurzu: Minulý čas v tázacích a záporných větách, pravidelná a nepravidelná slovesa, stupňování, základy slovotvorby, vazby se  slovesy go, have, get, dům a nábytek.

Materiály: English File Elementary 4th Multipack B, 7. - 8.lekce

Lektor: Eva V.