Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3735 DHLb 1 - Mírně pokročilí B1

Jazyk: němčina
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: B1 - Nižší středně pokročilí
Číslo kurzu: 3735
Den a čas výuky: Čt 18:45 – 20:15 (2.0 VH)
Časové období: 14. 9. 2023 - 1. 2. 2024
Celkem hodin: 34 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Původní cena: 5 500 Kč
Aktuální cena: 2 400 Kč
Popis:

1.pololetí kurzu pro mírně pokročilé. Výuka probíhá 1× týdně pod vedením českého lektora. Dle CEF odpovídá úrovni B1. Počet studentů ve skupině: minimálně 4 - maximálně 8.

Požadavky: Tvoření přítomného, minulého a budoucího času, skloňování podstatných a přídavných jmen, základní druhy vedlejších vět, tvoření trpného rodu v přítomném čase, stupňování příslovcí a příd. jmen, podmiňovací způsob.

Náplň kurzu: Minulý čas tzv. préteritum, vedlejší věty, trpný rod modálních sloves, užití 2.p. podstatných jmen, vedlejší věty vztažné.Tématická slovní zásoba – každodenní život, veřejná média, zábava, popis osob, zdraví.

Materiály: Schritte International Neu 5, 5. - 6.lekce lekce

Lektor: Kateřina Ž.