Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3737 FHLb 1 - Mírně pokročilí B1

Jazyk: francouzština
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: B1 - Nižší středně pokročilí
Číslo kurzu: 3737
Den a čas výuky: Po 10:30 – 12:00 (2.0 VH)
Časové období: 25. 9. 2023 - 29. 1. 2024
Celkem hodin: 34 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Původní cena: 5 500 Kč
Aktuální cena: 2 350 Kč
Popis:

1.pololetí kurzu FJ pro mírně pokročilé. Navazuje na látku minulého školního roku. Výuka probíhá 1 x týdně pod vedením rodilého mluvčího. Dle Evropského referenčního rámce (ERR) odpovídá úrovni B1. Počet studentů ve skupině: minimálně 4 - maximálně 8.

 

Požadavky:

Znalost základních časů - přít., minulý složený a imperfektum, budoucí. Zájmena ukazovací a tázací, vyprávění o minulosti, běžná slovní zásoba. Schopnost vést zálkadní konverzaci a opisovat významy slov.

Náplň: budoucí časy, podmiňovací způsob, předložky místa aj. Slovní zásoba: doprava a cestování, město, počasí aj. Reálie: Provence, Reunion, národní parky aj.

Důraz kladen na samostaný ústní projev a rozvoj komunikačních dovedností.

Materiál: Écho B1/2

Lektor: Cécile C.