Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3740 SHLa 1 - Mírně pokročilí A2/B1

Jazyk: španělština
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: B1 - Nižší středně pokročilí
Číslo kurzu: 3740
Den a čas výuky: Po 17:00 – 18:30 (2.0 VH) 17:00 – 18:30 (2.0 VH) 17:00 – 18:30 (2.0 VH)
Časové období: 11. 9. 2023 - 29. 1. 2024
Celkem hodin: 34 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Původní cena: 5 500 Kč
Aktuální cena: 2 150 Kč
Popis:

Kurz pro studenty na přechodové úrovni falešní začátečníci/ mírně pokročilí.  Výuka probíhá 1× týdně pod vedením rodilého mluvčího. Dle CEF odpovídá úrovni A2/B1. Počet studentů ve skupině: minimálně 4 - maximálně 8.

Požadavky: Přítomný čas pravidelných a nepravidelných sloves včetně zvratných sloves, 3 typy slovesa být a jejich používání, číslovky 1-100, základní předložky a předložkové vazby, tázací zájmena, přivlastňovací zájmena, srovnávání, vazba ir a+infinitiv (blízká budoucnost), rozkazovací způsob kladný a záporný pro 2.osobu j.č., minulý čas jednoduchý – Pretérito Indefinido.  Komunikace: rodina, popis osob, zájmy, záliby, volný čas, popsat svůj běžný den, cestu, dům, město, nákup potravin, objednání v restauraci, množství a cena potravin, druhy obchodů, vyprávět o svých zážitcích a cestách v minulém čase.

  Náplň kurzu: Rozkazovací způsob pro vykání, sloveso estar + přídavné jméno, předložky para y por, spojky pero a sino, předmět přímý a nepřímý, vazba estar + gerundium, sloveso estar + přídavné jméno.  Komunikace: popsat hotel a hotelové služby, příprava cesty, rezervace ubytování, dávat pokyny a rady, nakupování oblečení, nákup přes internet, životní prostředí, vyjádřit svůj názor, souhlas a nesouhlas, popsat pocity  a nálady.

  Materiály: Aula International Nueva 2, lekce 1-3

Lektor: David T.