Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3745 EK7P 7. třída, 12 - 13 let, 1. pololetí

Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: K7 - 7. třída
Číslo kurzu: 3745
Den a čas výuky: St 15:45 – 16:45 (1.0 VH)
Časové období: 27. 9. 2023 - 24. 1. 2024
Celkem hodin: 17 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Původní cena: 3 900 Kč
Aktuální cena: 1 850 Kč
Popis:

1. pololetí kurzu pro 7. třídu. Výuka probíhá 1× týdně pod vedením českého lektora. Počet studentů ve skupině: minimálně 4 - maximálně 8.

 Požadavky: Vazba there is/ Are, zájmena who, when, where, přítomný prostý čas, přítomný průběhový čas, much x many, can x can´t. Denní činnosti, volnočasové aktivity, oblečení, jídlo a pití, počasí. Popis cesty. Porozumění pokynům učitele.

Náplň kurzu: Minulý čas slovesa být, minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves - oznamovací způsob. Předložky času. Školní předměty, vzhled, doprava, volnočasové aktivity. Vyprávění v minulosti, budoucí plány, vyjádření souhlasu a nesouhlasu.  Poslechy, písničky a hry s využitím interaktivní tabule. Párová a skupinová práce.

Materiály: Učebnice Your Space 2 SB, l. 1 -4, CUP 

lektor: Vendula N.