Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3752 EHUa 1 - Vyšší středně pokročilí 1

Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: B2 - Vyšší středně pokročilí
Číslo kurzu: 3752
Den a čas výuky: St 18:45 – 20:15 (2.0 VH) 18:45 – 20:15 (2.0 VH) 18:45 – 20:15 (2.0 VH)
Časové období: 13. 9. 2023 - 24. 1. 2024
Celkem hodin: 34 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Původní cena: 5 500 Kč
Aktuální cena: 2 250 Kč
Popis:

Novinka v naší nabídce!

1.pololetí kurzu pro  vyšší středně pokročilé . Výuka probíhá 1× týdně pod vedením zahraničního lektora. Dle CEF odpovídá úrovni B2 Upper Intermediate. Počet studentů ve skupině: minimálně 4 - maximálně 8.

Požadavky: Přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas prostý a průběhový, budoucí čas prostý a průběhový, předpřítomný čas prostý a průběhový, modální slovesa, základy podmínkových souvětí. Běžná slovní zásoba.

Náplň kurzu: Gramatika: přací věty, budoucí časy, modální slovesa, podmínkové věty.
Slovní zásoba: politika, životní styl a životní prostředí, zdraví aj
Důraz na mluvený projev a aktivní zapojování probíraných gramatických jevů v komunikaci. Důraz na procvičování společenských funkcí jazyka (prezentace názorů, argumentace aj.)

Materiály: English File 4th Upper -intermediate Multipack A, lekce 1 - 3