Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3862 EK8./9. Plus - 8./9.tř., 13 - 14 let, 1. pololetí

Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: K 8/9 - 8./9. třída
Číslo kurzu: 3862
Den a čas výuky: Po 15:45 – 16:45 (1.0 VH)
Časové období: 23. 9. 2024 - 3. 2. 2025
Celkem hodin: 17 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Cena: 4 200 Kč
Popis:

Angličtina pro jazykové talentyHledáte kurz, kde se chtějí sděti učit angličtinu rychleji a efektivněji?
Baví je komunikovat v angličtině a poznávat nové kultury?
Touží po náročných úkolech a chtějí se dále rozvíjet?
Ve škole už všechno umějí, ale chtějí toho znát ještě víc?
Nabízíme zábavné a interaktivní lekce pro děti s nadprůměrnou znalostí angličtiny, které je povedou k hlubšímu pochopení jazyka a jeho používání v praxi.

Co náš kurz nabízí:
Malé skupinky - zajistíme, aby se každému dítěti dostalo individuální péče a aby mohlo naplno rozvíjet své jazykové dovednosti.
Naši lektoři jsou zkušení profesionálové, kteří umí pracovat s nadanými dětmi a dokáží je motivovat k učení.
Používáme moderní metody výuky, které děti baví a zapojují. Díky tomu se učí přirozeně a s radostí.
Bohatý program - hry, aktivity, konverzace, práci s texty a další aktivity, které rozvíjejí všechny jazykové dovednosti – čtení, psaní, mluvení a poslech.

Výuka probíhá 1× týdně pod vedením českého lektora. Dle CEF odpovídá úrovni B1 Počet studentů ve skupině 4 – 8.Požadavky: Přítomný a minulý čas, going to - plán, stupňování přídavných jmen, can x can´t, much x many, would like to, běžná slovní zásoba. Nepravidelná slovesa, základy předpřítomného času.Náplň kurzu: růběžné opakovaná a procvičování všech známých gramatických časů, podmínková souvětí , základy nepřímé řeči, tvar had to. Slovní zásoba týkající se zdraví a úrazů, ekologie, zločinu aj., reálie USA a Kanada. Různé společenské funkce jazyka. Zvýšený důraz na konverzační dovednosti.

Poslechy, písničky a hry s využitím interaktivní tabule. Párová a skupinová práce. Důraz na konverzační dovednosti. Individuální přístup.Děti se mohou těšit na interaktivní hry, kvízy a projekty. V případě nepřítomnosti posíláme informace o probrané látce. Sledujeme docházku dětí.
Materiály: Your Space 4 SB, lekce 1 - 3, nakladatelství Fraus/ CUP ( učebnici možno zakoupit v kanceláři školy)

Lektor: Vendula N.