Členství v Asociaci jazykových škol

Kvalitní služby dle standardů AJŠ

Jako jediná jazyková škola na Praze-východ a jedna ze tří škol ve Středočeském kraji jsme členem Asociace jazykových škol (AJŠ). AJŠ je profesní sdružení, jehož posláním je zdokonalovat jazykové vzdělávání v regionech České republiky, rozvíjet činnost a profesní prestiž svých členů. V současné době sdružuje 46 škol.

Logo AJŠ

Kodex kvality

Kodex kvality definuje vysoký standard služeb, které školy a agentury dodávají svým zákazníkům. Podmínkou přijetí členských škol do AJŠ je mimo jiné prověření dodržování těchto pravidel.

Etický kodex

Etický kodex definuje pravidla zodpovědného chování vůči klientům, lektorům a ostatním subjektům. Jeho dodržování je podmínkou členství v AJŠ.