Členství v Asociaci jazykových škol

Certifikovaná kvalita výuky

Jako jediná jazyková škola na Praze-východ a jedna ze tří škol ve Středočeském kraji jsme členem Asociace jazykových škol (AJŠ). AJŠ je profesní sdružení, jehož posláním je zdokonalovat jazykové vzdělávání v regionech České republiky, rozvíjet činnost a profesní prestiž svých členů. V současné době sdružuje 46 škol.

Certifikace
Logo AJŠ

Kodex kvality

Kodex kvality definuje vysoký standard služeb, které školy a agentury dodávají svým zákazníkům. Podmínkou přijetí členských škol do AJŠ je mimo jiné prověření dodržování těchto pravidel.

Etický kodex

Etický kodex definuje pravidla zodpovědného chování vůči klientům, lektorům a ostatním subjektům. Jeho dodržování je podmínkou členství v AJŠ.

Certifikace

V roce 2016 jsme úspěšně prošli certifikačním auditem, provedeným nezávislou certifikační autoritou Bureau Veritas. Tento audit prověřuje shodu procesů školy se Standardem AJŠ pro kvalitní výuku. Díky tomu jsme se stali tzv. certifikovaným členem Asociace, což je nejvyšší možné potvrzení kvality jazykové výuky v ČR.