O jazykové škole

Jaká je naše jazyková škola

Dobrá dostupnost

Učebny i kancelář v centru Říčan

Kompletní informace

Vše o kurzech víte předem

Kvalifikované vedení školy

Odborníci s oborovým vzděláním

Kvalitní prověřené služby a

Kodex kvality a etický kodex Asociace JŠ

Moderně vybavené učebny

Interaktivní tabule, klimatizace

Kvalitní lektoři

Kvalifikační kritéria dle standardů AJŠ

Co Vás čeká v našich kurzech

Návaznost kurzů

Plynule přejdete do dalšího kurzu

Intenzivní výuka

Nízký počet žáků ve skupině

Záruka 100% vrácení peněz

Přihlášením do kurzu nic neriskujete

Rozumíme i dětem

Specializovaní lektoři pro dětské kurzy

Evropský referenční rámec

Úrovně kurzů nastavené v souladu s ERR

Osvědčené metody výuky

Nejlepší dostupné učební materiály