Vstupní test

Country Flag
Test jazykové úrovně
Otázka 1/50
0%

Er ??? ein Student.