Aktuální informace

INFORMACE K AKTUÁLNÍ SITUACI V SOUVISLOSTI S COVID-19 K 22.10. 2020

Dočasný přechod všech kurzů na online výuku

  • V souladu s platnými nařízeními veškerá jazyková výuka po nezbytně nutnou dobu probíhá online.
  • Po dobu nouzového stavu a aktuálních nařízení je kancelář JŠ k dipozici pouze na telefonu (323 606 096) a mailu (info@langfor.cz).